Workshopy/Lyrové skupiny

Christian Giersch

(Německo)

Utváření lyrového tónu pomocí pohybu a vědomé přítomnosti

Pomocí velmi jednoduchých melodií a prvků improvizace povede workshop k některým záhadám mezi duchovním a hmotným světem.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: němčina/angličtina

Kapacita: max 12 účastníků

Susanne Heinz

(Německo)

TAO melodie

Vytváříme společně hudební formu, ve které je tato melodie (Tao-Melodie) naším hlavním tématem. Tato forma závisí na duchu místa a na nápadech, které účastníci dostanou. Tento workshop je otevřený pro každého! Dokonce ani znalost hry na lyru není nutná. Ale samozřejmě lyry budou užitečné. Přineste si lyry nebo jiné nástroje s sebou.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: němčina/angličtina

Kapacita: max 30 účastníků

John Clark

(Spojené státy americké)

1. Představení a improvizace ve stupnicích tónů dne (Planetárních stupnicích)

V tomto workshopu, který je určen všem hráčům na lyru, kteří nejsou obeznámeni s těmito stupnicemi, představím a proberu Sedm stupnic tónů dne (někdy nazývaných Planetární stupnice), z nichž každá má svůj vlastní duchovně-éterický protipohyb. Objevíme charakter každé stupnice a začneme hledat způsoby, jak je propojit improvizací do jednoduchého příběhu.

2. Ztracené a zapomenuté - neznámé písně skotských ostrovů

Mnoho hráčů na lyru upravilo a použilo známé úpravy "Songs of the Hebrides" od Marjory Kennedy Fraser z 5 svazků jejích krásných aranžmá pro klavír a hlas. Kromě těchto více než 200 známých kusů shromáždila a vydala více než 100 melodií a písní bez jakékoliv úpravy. Tento workshop bude čerpat z mé nedávné publikace "Scottish Traditional Tunes & Songs: Forgotten Music from the Isles of the West", která obsahuje 42 nejlepších skladeb v jednoduchých úpravách pro lyru.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: angličtina

Kapacita: max 30 účastníků


John Billing

(Irsko)

1. Zen hry na lyru

The present moment 
the lyre strings gently sounding
tension all released.

Přítomný okamžik
sturuny lyry jemně zní
všechno napětí mizí. (překlad H. H.)

V tomto workshopu budeme procvičovat celé tělo s lyrou; 
hrát stupnice a akordy; 
hrát z not; 
hrát zpaměti; 
hrát jeden pro druhého a hrát spolu navzájem; 
improvizovat;
zpívat.

In the here and now
the strings of the lyre resound;
I resound with them.

Tady a teď
struny lyry začnou znít
já souzním s nimi. (překlad H. H.)

2. Hudební párty "Přineste své noty"

Účastníci jsou zváni k přinesení jakýchkoliv partitur, abychom si užili společné hraní.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: angličtina

Kapacita: max 30 účastníků


Susann Temperli

(Švýcarsko)

Duchapřítomnost při formování lyrového tónu

Během studia na Independent Music School jsem měla štěstí poznávat cestu hudebního vzdělání s Annemarie Loring, což mi dalo nový přístup ke hře na lyru. Roky praxe a rozvoje techniky mi otevřely dveře ke stále živějšímu, bohatšímu a zářivějšímu zvuku lyry. Cvičením lze dosáhnout potřebné prostupnosti, přítomnosti a spojení s nástrojem a jeho zvukem.

Úroveň: středně pokročilí/pokročilí

Jazyk: angličtina/němčina

Kapacita: max 30 účastníků 

Gunhild von Kries

(Germany)

Hudební elementy jako dveře do duchapřítomnosti

Hlubší porozumění a zkušenost s intervaly a dalšími hudebními prvky jako brána k duchapřítomnosti při hře na lyru.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: angličtina/němčina

Kapacita: max 30 účastníků


Yael Barak

(Izrael)

Vnesení "Duchapřítomnosti" do skupinové práce - kde je duchovnost?

Jednoduché improvizace ve skupinové terapii - dávání a přijímání při hře na lyru  jako archetyp zdraví. Zahrajeme si na Tao lyry Tao a bordunové lyry a také na vaše vlastní lyry. Důraz bude kladen na naslouchání - svému tělu i ostatním ve skupině. Tento workshop je určetn jak začátečníkům, tak i muzikoterapeutům - diskuse o tématu skupinové terapie s lyrami. Budeme hledat ducha mezi aktivní a receptivní aktivitou.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: angličtina

Kapacita: max 30 účastníků

Hartmut Reuter

(Švýcarsko)

Hraní na lyru - rozvinutí nového v naslouchání a v meditujícím muzicírování - "muzitaci"

Co je naslouchání jakožto proces, kromě jeho obsahu? Může to být výměna a prohlubování zkušeností a možná i vytváření zkušeností. "Muzitace" vychází z mých vlastních zkušeností. Za prvé, hraní hudby považuji za dvě rozlišitelné bytosti: hudbu jako proporci a slyšitelnost, způsob, jakým se stává libou, podstatu zvuku. Potom - zvláště po hraní hudby, nebo přesněji po hře na lyru, je zde modus bytí podobný modu bytí po meditaci.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: němčina/angličtina/španělština

Kapacita: max 30 účastníků

Martin Tobiassen

(Německo)

Chráněná svoboda

V mnoha skladbách pro lyru jsou otevřené prostory, ve kterých musíte/smíte improvizovat, takže jste zváni k zapojení do procesu tvorby ještě hlouběji než jen interpretací. Na jednu stranu je to velká pomoc, protože skladatel vás svou hudbou inspiruje; na druhou stranu je to výzva, protože tím, že děláte příliš mnoho, příliš málo, příliš dlouho, příliš krátce ... můžete snadno narušit nebo dokonce zničit rovnováhu hudební formy. Toto tedy svoboda v této sféře znamená: nalezení rovnováhy mezi daným prostředím a mými vlastními impulsy. A doufejme, že prostředí není omezení, ale chráněný prostor.

V této dílně budem hrát hudbu Pära Ahlboma (úryvky z Improva), Julia Knierima ("Today's TAO" a další skladby), Carla Orffa (z "Musik für Kinder") a dalších.

Úroveň: středně pokročilí/pokročilí

Jazyk: němčina/angličtina

Kapacita: max 30 účastníků

Andrea Schade

(Švýcarsko)

Kreativní cesta při hledání tónu

Podle Heinze Grilla je zvuk vytvořen na jasné tvůrčí cestě myšlení takovým způsobem, že duchovní bytost se může ujmout vedení a pravý zvuk může zazářit.

Vytvářet hudbu za dobrých podmínek, soustředěně a se skutečnou fantazií je krásné a radostné. Duchovní svět pak napomůže tomu, že tóny mohou vznikat velmi lehce. Éterické tělo se může obnovit a projeví se jiné uspořádání, které má regenerační účinek. V tomto workshopu prozkoumáme kreativní cestu hledání tónu krok za krokem. Příprava na vytvoření tónu, praktikování jednoduchých cvičení, improvizací a melodií. Bude nás provázet otázka: Jaká je kvalita tónů? Lze zažít éterné síly? Na tuto dílnu lze přinést i jiné nástroje kromě lyr.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: němčina/angličtina

Kapacita: max 16 účastníků

Christina Porkert

(Spojené státy americké)

Improvizace - umění zachytit ducha okamžiku

Budeme pracovat s hudbou renesance ("Canons in the Church Modes" od J. Waltera) i 20. století ("Tricina" od Z. Kodalyho), která nás připraví na improvizaci. Zatímco první skladby nás jedinečným způsobem učí hrát ve volně plynoucím rytmu, "Tricina" je naopak harmonicky osvobozující a nabízejí zážitek melodické celistvosti v krátkých polyfonních sestavách. Tyto základy nám pomohou prohloubit náš poslechový prostor, nezbytný předpoklad pro jakoukoli improvizaci. 

Úroveň: středně pokročilí/pokročilí

Jazyk: němčina/angličtina

Kapacita: max 30 účastníků

Thomas Leinz

(Německo)

Současná hudba komponovaná pro lyru

Jak mám přistupovat k nové hudbě?
Jak promlouvat s tóny?
Zvuk lyry je chudší (ale čistší) ve srovnání s bohatým zvukem klavíru.
Jaké máme technické možnosti tvorby hudby s tímto prostě znějícím nástrojem?

Budeme hrát tuto hudbu: Peter-Michael Riehm: Moment musical
Stefan Werren: Music for two lyres
Julius Knierim: Wir Menschen der Gegenwart (We people of the present)

Úroveň: středně pokročilí/pokročilí

Jazyk: němčina/angličtina

Kapacita: max 30 účastníků

Jan Braunstein 

(Česká republika)

Organická improvizace

Jedním z nejkouzelnějších momentů umělecké tvorby je ten těsně před
jejím začátkem. Okamžik bezprostředně před tím, než malíř nakreslí první
čáru, básník napíše první verš nebo dirigent pozvedne taktovku, aby
zahájil symfonii. Na našem workshopu se budeme k tomuto okamžiku
přítomnosti neustále vztahovat a zkoumat počátky hudebních gest při
hledání organicky plynoucí formy volné improvizace. Jiné hudební nástroje, kromě lyr, jsou vítány.

Úroveň: středně pokročilí/pokročilí 

Jazyk: čeština/angličtina

Kapacita: max 15 účastníků

Anna Cooper

(Spojené státy americké)

Hledání keltského ducha v hudbě

Můj workshop o hudbě inspirovaný čtyřmi různými keltskými regiony vychází z mých hudebních zkušeností a života v Irsku a Bretani, a bude rozvinut na základě mých dlouholetých zkušeností s výukou hry na lyru dospělých, dětí a handicapovaných v mnoha různých prostředích a situacích. Prozkoumáme podobnosti a rozdíly v této hudbě a budeme se ptát na význam slova "keltský" ve vztahu k této hudbě. Podíváme se také na hraní této hudby různými způsoby, například i s kantelemi.

Úroveň: všechny úrovně 

Jazyk: angličtina

Kapacita: max 15 účastníků

Thea Kaesbach

(Švýcarsko)

Nálada kvinty a pentatonická hudby pro malé dítě
(prostřednictvím eurytmie a hry na lyru)

Co je nálada kvinty? Co je to pentatonická hudba? Prostřednictvím zpěvu, pohybu a hry na lyru prozkoumáme kvalitu intervalu kvinty a kvalitu pentatonické hudby, která odpovídá povaze malého dítěte, s jejich světlou esencí a osvobozením od pevné tonality. K účasti jsou zváni všichni, kdo rádi vstoupí do tohoto svěžího a radostného prostoru dětství a objeví náladu kvinty v této rané fázi života.

Úroveň: všechny úrovně

Jazyk: angličtina/němčina/portugalština

Kapacita: max 30 účastníků

Hana Adamcová

(Česká republika)

Celý člověk v prožitku hudby a slova

V sedmi eurytmických setkáních chceme zažít působení intervalů v končetinách člověka. Pomocí eurytmie budeme kosti, jako nejpevnější části lidského organismu, učit rozpomínat se na tvořivé síly pohybu. V propojení hudby, slova a pohybu budeme hledat vtahy mezi sedmi tvořivými silami a organismem člověka.

Jazyk: čeština/němčina

Helena Hlaváčková (Bartošová)

(Česká republika)

Lyra s celotónovým systémem ladění 

Celotónová lyra: Koordinace fyzického těla a její působení na životní síly a celkové zdraví člověka. Spolupráce našich rukou, která vede k rovnováze. Možnosti muzikoterapie. Praktická cvičení a hledání možností.(worskhop Pedagogické konference)