Celosvětová lyrová konference 2022

Duchapřítomnost

Hra na lyru jako Umění Přítomnosti

"Nezeslábl život na zemi, jak se domnívají někteří příliš unavení mezi námi.
 Veškerá velikost minulosti i budoucna utajena jest v přítomnosti, 
vždy připravena vyšlehnouti krásou." Otokar Březina, Eseje


7. - 14. 8. 2022  Český Krumlov

včetně Pedagogické konference konané od 5. do 7. srpna

- workshopy pro všechny úrovně hry (pro děti a dospívající i pro začátečníky či pokročilé hráče)

- eurytmie, meditační práce, přednášky, koncerty

- příprava společného koncertu všech účastníků 

- setkání s vydavateli hudebnin a výrobci hudebních nástrojů  

Místo konání

Klášter Klarisek 

Klášterní dvůr č.p. 97

381 01 Český Krumlov

Studijní centrum

Zámek č.p. 232 - Sloupová síň

381 01 Český Krumlov

Další informace

Helena Hlaváčková (Bartošová) organizátorka a hlavní koordinátorka
helena.hlavackova@centrum.cz

Kateřina Křováková koordinátorka pro ubytování cariadwr♡gmail.com

Alena Braunsteinová koordinátorka pro stravování apekarova@seznam.cz 

Martin Tobiassen koordinátor pro Pedagogickou konferenci martin.tobiassen@googlemail.com

Anna Littel koordinátor pro vydavatele hudebnin ajblittel@gmail.com

Rostislav Anton koordinátor pro výrobce nástrojů antonlyra@volny.cz

Jan Braunstein koordinátor přípravy koncertu atelier@delos.cz

Ladění: 432 Hz

Lektoři

John Clark

(Spojené státy americké)


Susanne Temperli

(Švýcarsko)


Gunhild von Kries

(Německo)


Yael Barak

(Izrael)


Hartmut Reuter

(Německo)


Martin Tobiassen

(Německo)


Andrea Schade

(Švýcarsko)


Christina Porkert

(Spojené státy americké)


Thomas Leinz

(Německo)


Anna Cooper

(Spojené státy americké)


Thea Kaesbach

(Švýcarsko)


Hana Adamcová

(Česká republika)Účastnický poplatek

Platba do 30. 5. 2022: 

Cena pro účastníky: 6 450,- Kč/ Snížená cena: 3 860,- Kč (pro děti a studenty denního studia do 26ti let, nevýdělečné seniory a rodiče na mateřské)

Platba po 30. 5. 2022:

Cena pro účastníky: 7 450,- Kč/ Snížená cena: 4 860,- Kč (pro děti a studenty denního studia do 26ti let, nevýdělečné seniory a rodiče na mateřské)

Poplatek za zapůjčení lyry: 1 200,- Kč

Poplatek lze v plné výši vrátit do konce června 2022 nebo kdykoliv v případě zrušení akce ze strany pořadatele.