Světová lyrová konference 2021

Upozornění k vývoji situace spojené s pandemií koronaviru COVID-19

Milí přátelé,

přeji vám vše dobré do nového roku. Především hodně hudby a pospolitosti, zdraví, dobré energie a vhledu do všeho, co přijde.

Vím, že situace je náročná pro všechny, bez jasného obrazu budoucnosti. Ale věřím, že práce na přípravách Celosvětové lyrové konference včetně Pedagogické konference má právě v této nelehké době svůj význam. Velmi příhodná mi připadají slova Flavie Betty, učitelky lyry z Brazílie, které si dovolím citovat: "The living strength of the tone has never been more evident to me. Never has music been more needed..." (překl. autora: Živá síla tónu mi nikdy nebyla tak zjevná. Hudba nikdy nebyla tak potřebná...). S vědomím důležitosti živé hudby a zvláště lyry v dnešní době, a řešení všech zásadních impulsů od učitelů, hráčů i výrobců lyr, pokračujeme v přípravách Celosvětové lyrové konference.

V tomto duchu bychom vás rádi pozvali k účasti na přípravách a realizaci 8. Celosvětové lyrové konference konané v Českém Krumlově od 8.  do 15. srpna 2021.  

 Doufám v brzké setkání v Českém Krumlově.

Helena Hlaváčková (Bartošová)

P.S. Doporučuji článek od lékaře Georga Soldnera, v češtině na stránkách Obce křesťanů.

Duchapřítomnost

Hra na lyru jako Umění Přítomnosti

8. - 15. 8. 2021  Český Krumlov

- včetně Pedagogické konference konané od 6. do 8. srpna

- setkání s vydavateli hudebnin a výrobci hudebních nástrojů 

- workshopy pro všechny úrovně hry (pro děti a dospívající i pro začátečníky či pokročilé hráče) 

- eurytmie, meditační práce, přednášky, koncerty

- příprava společného koncertu všech účastníků /14. srpna  19:30

Místo konání

Zámecká jízdárna 

K zámecké zahradě

381 01 Český Krumlov

Klášter Klarisek 

Klášterní dvůr 97

381 01 Český Krumlov

Další informace

Helena Hlaváčková (Bartošová) organizátorka a hlavní koordinátorka
helena.hlavackova@centrum.cz

Kateřina Křováková koordinátorka pro ubytování cariadwr@gmail.com

Alena Pekařová koordinátorka pro stravování apekarova@seznam.cz 

Martin Tobiassen koordinátor pro Pedagogickou martin.tobiassen@googlemail.com

Gerhard Beilharz koordinátor pro vydavatele hudebnin info@leier-forum.com

Gundolf Kuehn koordinátor pro výrobce nástrojů gundolf.kuehn@t-online.de

Ladění: 432 Hz

Lektoři


Účastnický poplatek

Platba do 30. 5.: 

Cena pro účastníky: 6 450,- Kč/ Snížená cena: 3 860,- Kč (pro děti a studenty denního studia do 26ti let, nevýdělečné seniory a rodiče na mateřské)
Cena pro výrobce lyr a vydavatele hudebnin: 4 200, Kč

Poplatek za zapůjčení lyry: 1 200,- Kč

Poplatek lze v plné výši vrátit do konce června 2021 nebo kdykoliv v případě zrušení akce ze strany pořadatele.