Symposium 2020


Upozornění k vývoji situace spojené s pandemií koronaviru COVID-19

Milí přátelé,
pokračujeme v přípravách Celosvětové lyrové konference 2021 a doufáme, že se do srpna příštího roku situace zklidní a ohrožení nákazou pomine. 

Přeji pevné zdraví a dobré vztahy k sobě i svému okolí. Doufám, že se uvidíme v Českém Krumlově.

Helena Hlaváčková Bartošová

P.S. Doporučuji článek od lékaře Georga Soldnera, v češtině na stránkách Obce křesťanů.

Lyrové symposium - Lyra, muzikoterapie & pohádky

Mezinárodní setkání hráčů na lyru

s Johnem Billingem, Susanne Reinhold, Janem Braunsteinem, Hong Chang Kimem a Helenou Hlaváčkovou Bartošovou

15. - 22. 8. 2020  Český Krumlov

- Workshopy pro dospělé i děti
- Odpolední lyrové skupiny
- "Open stage" každý večer
- Koncert lektorů /19. 8. 19:00
- Příprava společného koncertu všech účastníků /21. 8. 19:30

Místo konání

Klášter Klarisek

Klášterní dvůr 97

381 01 Český Krumlov

Další informace

Helena Bartošová -
helenabartosova@centrum.cz

Ladění: 432 Hz

Lektoři


Účastnický poplatek

Platba do 30. 5.: Cena: 4 300,- Kč/ Snížená cena: 3 750,- Kč (pro děti a studenty denního studia do 26ti let, nevýdělečné seniory a rodiče na mateřské)
Platba po 30. 5.: 4 800,- Kč
Poplatek za zapůjčení lyry: 1 200,- Kč

Poplatek lze v plné výši vrátit do konce června 2020 nebo kdykoliv v případě zrušení akce ze strany pořadatele.

Pořádá:

Via Lucis Branschovium, z. s. a  Kláštery Český Krumlov