Lyrové symposium 2019 - Lyra & hlas

Český Krumlov

S Hong Chang Kimem, Christinou Porkert, Janem Braunsteinem a Helenou Bartošovou.

S hostem Gerhardem Beilhartzem - učitelem hudby, lektorem Umělecko-pedagogické terapie a vydavatelem (edice Zwischen töne). 

Koncerty: Hlavní sál Kláštera Klarisek a zahajovací koncert IPMT v Městském divadle.

Lyrové symposium 2017 - Lyra & tvořivá řeč

Český Krumlov

S Wolfgangem Friebe, Thomasem Leinz, Christinou Porkert, Janem Braunsteinem, Helenou Bartošovou a Duncanem Mackintoshem s Alchymií Přítomnosti a Tvořivou řečí.

Hosté: koncertní hráči Nobuko Izumoto a John Billing

Lyrové symposium 2016 

Český Krumlov

S Wolfgangem Friebe, Thomasem Leinz, Christinou Porkert, Janem Braunsteinem, Helenou Bartošovou.

Lyrové symposium 2015

Fara Branišov

S Janem Braunsteinem a Helenou Bartošovou. 


Lyrové symposium 2014

Fara Branišov

S Janem Braunsteinem a Helenou Bartošovou.

Fotography: Jan Bartoš