Lektoři


Susanne Reinhold
(Německo)


Susanne Reinhold je muzikoterapeutka, učitelka houslí a učitelka hudby ve Waldorfském vzdělávání v Jižní Koreji. Narozena ve Vídni, waldorfská škola a studium houslí v Mnichově, orchestrální činnost a studium antroposofické muzikoterapie v Holandsku a Berlíně. Během mnoha let, kdy působila jako muzikoterapeutka na Filderklinik poblíž Stuttgartu, byla lyra s její terapeutickou kvalitou každodenním společníkem v její práci.  

John Billing
(Ireland)


John met the lyre as a volunteer in a Camphill therapeutic home in 1977. He has partly studied music therapy and has taught music in Waldorf schools in Australia. He began a career as solo lyre performer in 1995 traveling through Northern Europe and in the USA , Australia, Japan, South Korea and Taiwan.
In recent years he spent a lot of time teaching intensively in many cities in China just as the boom in Waldorf education and lyre-playing was on the rise.
John continues to compose new music for lyre and arrange traditional music of the British Isles and Ireland.
He is still touring with solo and collaborative concerts and teaching.

Hong Chang Kim
(J. Korea)


Hong Chang Kim je muzikoterapeut, třídní učitel a učitel hudby ve Waldorfském vzdělávání. Studoval antroposofickou muzikoterapii v Berlíně a Waldorfské vzdělávání ve Stuttgartu v Německu. Pracoval jako třídní učitel a učitel hudby v terapeutické Waldorfské škole v Německu. V současné době pracuje jako učitel antroposofické muzikoterapie na Waldorfském semináři v Koreji.

Jan Braunstein
(Česká republika)


Jan Braunstein spojuje své zkušenosti waldorfského učitele, muzikoterapeuta, učitele lyry, inovátora, dirigenta a koncertujícího hudebníka. Pravidelně vyučuje a vystupuje (většinou jako sólista) v mnoha zemích světa.  Je zakladatelem Ateliéru Délos.


Helena Hlaváčková Bartošová
(Česká republika)


Helena Hlaváčková Bartošová je waldorfská učitelka, terapeutka a učitelka lyry.
Absolvovala Mezinárodní konzervatoři Praha - obor lyra, hudba pod vedením J. Braunsteina, J. Chromečka a Z. Dvořáka, studium muzikoterapie na Akademii Tabor u Josefa Krčka a hlasovou terapii na Akademii múzických umění v Praze. Vyučuje lyru a umění čchi-kungu a tchaj-ti čchuanu v Praze.